Články a novinky

 

Technologie
Energetika
Inovace„Ekologická gramotnost“: České děti se vyznají v šetrnosti a ekologii

Little-girl-red-rubber-boots-straw-hat-watering-red-watering-flowers-garden (1)

České děti mají dobré povědomí o ekologickém a šetrném chování. Devět z deseti jich totiž umí správně nakládat se zbytky a šetřit vodou. Vyplynulo to z průzkumu programu Recyklohraní. 

Průzkumu se zúčastnilo více než osm tisíc českých žáků a studentů. Ukázala se nejen jejich znalost správného zacházení s vodou, ale i dalšího ekologického chování. Z výsledků dále vyplynulo, že děti vypínají tekoucí vodu během čistění zubů, během mydlení rukou nebo sprchování. Téměř 95 procent dětí ví, že je dobré uchovávat a znovu používat dešťovou vodu.

Výsledky poukazují na uvědomění dětí o omezenosti zdrojů pitné vody. Stále ale chybí povědomí o vícestupňovým splachováním na WC nebo nízkoprůtokových kohoutcích.